Pierwsi goście w nowej siedzibie Graceland

Pierwszymi gośćmi w nowej siedzibie Fundacji Graceland byli przedstawiciele sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych IROs Forum. Spotkanie w Graceland poprzedziło organizowane w dniach 10-11 stycznia posiedzenie Rady IROs Forum na Uniwersytecie Śląskim.

Członkami Rady IROs Forum są eksperci zaangażowani w procesy internacjonalizacji polskich uczelni, w tym współpracę międzynarodową, międzynarodowe programy wymiany akademickiej, pozyskiwanie studentów zagranicznych oraz promocję zagraniczną. Spotkanie stanowiło okazję do podzielenia się informacjami nt. projektów  kierowanych do migrantów, w realizację których jesteśmy zaangażowani, w tym „Inclusive communities through interactive language innovation” koordynowanym przez Aftenskolen i Kristiansand oraz „What Design Thinking can do for migrants and refugees” koordynowanym przez Graceland. Obydwa projekty są finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.