SILESIA. FOR A BETTER STAY

Ogłaszamy nabór zagranicznych wolontariuszy do programu SILESIA. FOR A BETTER STAY. Celem programu jest zebranie informacji nt. oczekiwań i potrzeb cudzoziemców mieszkających w wybranych miastach metropolii śląskiej, w zakresie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz możliwości integracji ze środowiskiem lokalnym.

Oferta kierowana jest do cudzoziemców, którzy uczą się, studiują, pracują lub w inny sposób są związani z regionem, w szczególności do mieszkańców miast: Bytom, Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska i Świętochłowice.

Do zadań wolontariuszy będzie należało przeprowadzanie ankiet i wywiadów z cudzoziemcami mieszkającymi na Śląsku, opracowanie raportów i sformułowanie rekomendacji w zakresie tworzenia, udoskonalania lub udostępniania oferty kulturalnej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu integrację międzykulturową.

Najciekawsze raporty i rekomendacje zostaną nagrodzone. Uczestnicy programu będą mieli pierwszeństwo udziału w projektach realizowanych przez Fundację Graceland (warsztaty, szkolenia, kursy językowe i in.). Istnieje również możliwość odbycia płatnego stażu lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach zespołów realizujących projekty.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie aktualnej fotografii w rozmiarze nie większym niż 200 kB na adres info@graceland.org.pl Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko kandydata. Termin zgłoszeń upływa 20 marca 2017.