STEAM dla osób dorosłych

CELE: Celem projektu jest doskonalenie umiejętności kadry fundacji Graceland w zakresie prowadzenia warsztatów STEAM dla osób dorosłych.

DZIAŁANIA: W ramach projektu planowana jest realizacja 6 mobilności typu job shadowing w organizacji partnerskiej Siauliai Tech w Szawlach na Liwie. Udział w mobilnościach ma na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności kadry, tak aby nasze działania edukacyjne były jak najlepszej jakości. Chcemy, żeby nasza kadra pracująca z dorosłymi słuchaczami miała okazję zapoznać się z przykładami najlepszych praktyk zakresie metod STEAM, a następnie wdrożyć je do bieżącej działalności naszej organizacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: Spodziewane jest osiągnięcie następujących efektów uczenia się: (1) poznanie modelu nauczania STEAM, (2) umiejetność planowania i promowania oferty zajęć STEAM dla osób dorosłych i grup międzypokoleniowych, (3) umiejętność prowadzenia zajęć warsztatowych w ramach wybranych obszarów kształcenia STEAM.

REZULTATY I KORZYŚCI DŁUGOFALOWE:
Kompetencje i doświadczenia nabyte przez kadrę uczestniczącą w projekcie zostaną wykorzystane do opracowania i uruchomienia oferty warsztatów STEAM dla osób dorosłych.