Inclusive communities through interactive language innovation

Inclusive communities through interactive language innovation to project projekt realizowany w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+, w ramach którego powstaje aplikacja do nauki języków: norweskiego, fińskiego, holenderskiego i polskiego, kierowana do migrantów. Innowacyjność projektu polega na włączeniu w naukę języka społeczności lokalnych, co sprzyja lepszej i szybszej integracji. Projekt koordynuje Aftenskolen Agder z Norwegii, a partnerstwo tworzą: szkoła językowa TopTaal z Holandii, centrum kulturowe Gloria z Finlandii oraz fundacja Graceland.

Śledź aktualności na Facebooku Talks in Town.