Kurs Design Thinking na Uniwersytecie Vigo

Uniwersytet Vigo w Hiszpanii był organizatorem i gospodarzem szkolenia Design Thinking w ramach projektu „What Design Thinking can do for the integration of migrants and refugees”. W trzydniowym intensywnym kursie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski i Litwy. Design Thinking jest metodą tworzenia rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby ludzi. Uczestnicy warsztatów poznawali szczegóły metody m.in. na przykładzie problemów dotykających studentów zagranicznych, którzy podejmują naukę w Uniwersytecie Vigo.

Spotkanie w Vigo było również okazją do zorganizowania spotkania partnerów projektu i przedyskutowania szczegółów związanych z realizacją jego kolejnych etapów. Dużo czasu poświęcono na omówienie szczegółów publikacji, która ma być głównym rezultatem projektu. W kolejnych tygodniach partnerzy przeprowadzą lokalne warsztaty Design Thinking, których celem będzie zdefiniowanie problemów, opracowanie prototypów oraz przetestowanie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie procesów integracji migrantów i uchodźców w społecznościach lokalnych.

Projekt jest realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ (partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji) i finansowany ze środków Unii Europejskiej.