Integracja przez matematykę

Projekt ma pokazać praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym – w kuchni, architekturze, sztuce, sporcie, zabawie. Jest to cykl 12 spotkań obejmujących zajęcia warsztatowe, obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi, wizytę na Uniwersytecie Śląskim, turniej gier planszowych i wiele innych. Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, z czego co najmniej połowa pochodzi z rodzin cudzoziemskich i wymaga wsparcia w nauce wynikającego z bariery językowej. Projekt ma na celu zdobywanie wiedzy matematycznej, rozwijanie pasji i zainteresowań, integrację społeczności lokalnych, przełamywanie barier kulturowych i językowych.

Szczegółowe informacje, regulamin udziału i formularze zgłoszeniowe znajdziesz tutaj.

Projekt jest realizowany przy wsparciu mFundacji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x292.png