Wsparcie absolwentów zagranicznych

Projekt „Wsparcie absolwentów zagranicznych podejmujących pracę poniżej kwalifikacji lub w szarej strefie” , złożony w naborze pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu „Akcja Inkubacja” realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy będą prowadzone warsztaty tematyczne, konsultacje z ekspertami ds. innowacji społecznych, rynku pracy, edukacji i nowoczesnych technologii oraz panel konsultacyjny z absolwentami i przedsiębiorcami, którzy są potencjalnymi odbiorcami innowacji. Projekt otrzyma również „opiekuna innowacji” z ramienia organizatora konkursu, który udzieli nam wsparcia w przygotowaniu projektu do fazy testowania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.