Design Thinking w procesach integracji migrantów i uchodźców

Projekt Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ „Jak wykorzystać Design Thinking w procesach integracji migrantów i uchodźców” jest realizowany w partnerstwie polsko-hiszpańsko-litewskim. W skład konsorcjum wchodzą dwie młode organizacje pozarządowe Graceland i Eduplius oraz Uniwersytet Vigo pełniący rolę instytucji eksperckiej.

Celem projektu jest wyposażenie pracowników młodzieżowych w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywną realizację działań statutowych organizacji partnerskich związanych z integracją migrantów i uchodźców.

Jednym z rezultatów projektu będzie publikacja „What Design Thinking can do for integration of migrants and refugees”, która będzie mogła być wykorzystana zarówno przez nauczycieli zarządzania i przedsiębiorczości jako przykład efektywnego wykorzystania metody DT w praktyce, jak i przez osoby i instytucje zajmujące się migrantami, które poszukują nowych metod działania. Publikacja będzie udostępniona do wykorzystania na otwartych licencjach.

Wiedza i umiejętności pozyskane przez pracowników młodzieżowych podczas realizacji projektu będą elementem budowania potencjału organizacji partnerskich i będą mogły być wykorzystane również do innych działań edukacyjnych i aktywizujących realizowanych w ramach działań statutowych organizacji partnerskich, jak również do zarządzania organizacjami.

Strona projektu