AKCJA INTEGRACJA. GRZYBOBRANIE

Projekt AKCJA INTEGRACJA. GRZYBOBRANIE ma na celu integrację społeczności lokalnych Chorzowa i Siemianowic Śląskich. W ramach projektu będą organizowane wyjazdy integracyjne na grzyby do lasów lublinieckich, będących najlepszym zagłębiem grzybiarskim w naszym regionie, połączone z wizytą i warsztatami w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. W kolejnym etapie zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny, w którym nagrodzimy najlepsze prace w pięciu kategoriach: grzyby / przyroda / folklor / ludzie / chwile.

Naszym celem jest integracja wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych, w szczególności chcemy jednak zaktywizować osoby starsze i samotne i zachęcić je do udziału w wolontariacie. Projekt kierujemy również do mieszkających w naszych miastach cudzoziemców, którym – z uwagi na różnice kulturowe i słabszą znajomość języka polskiego – trudniej jest zaadaptować się w codziennym życiu społeczności lokalnych.

Projekt AKCJA INTEGRACJA. GRZYBOBRANIE został zakwalifikowany do drugiego etapu programu TESCO „Decydujesz, pomagamy.” Aby mógł zostać zakwalifikowany do dofinansowania, potrzebne jest Wasze wsparcie. Głosy można oddawać od 8 marca do 4 kwietnia 2017r. w sklepach TESCO w Chorzowie, ul. Batorego 21 oraz ul. Graniczna 3 i w Siemianowicach Śląskich, ul. Niepodległości 21.