Matematyka dla seniorów

Rozpoczynamy realizację nowego projektu „Edukacja matematyczna osób dorosłych”. Nasi trenerzy i eksperci wezmą udział w szkoleniach i wizytach studyjnych mających na celu poznanie najlepszych europejskich praktyk w zakresie prowadzenia programów edukacji matematycznej dla osób dorosłych. Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Efektem projektu będzie opracowanie i wdrożenie nowych programów edukacji matematycznej:
– “Matematyka w życiu codziennym”- cykl zajęć, których uczestnicy będą rozwiązywać różnego różnego typu zadania (rachunkowe oraz problemowe), mające na celu doskonalenie sprawności rachunkowej, rozwijanie logicznego myślenia matematycznego, kształtowanie rozumowania kombinatorycznego, wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów i in.
– “Kawiarnia matematyczna” – edukacja matematyczna poprzez zabawę – cykliczne spotkania dla seniorów, w ramach których będą prowadzone działania aktywizujące (quizy, gry, zabawy logiczne i in. mające na celu trening pamięci oraz podtrzymywanie aktywności intelektualnej).

Więcej informacji na temat projektu tutaj.