Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie podstawowym (A1). Pilotażowa bezpłatna edycja kursu w wymiarze 30 godzin dydaktycznych będzie realizowana od lutego 2020. Pierwszeństwo udziału mają osoby bezrobotne zamieszkałe w województwie śląskim. Zapisy i informacje: info@graceland.org.pl