Design Thinking w procesach integracji migrantów i uchodźców

Dobra wiadomość z Narodowej Agencji programu Erasmus+. Projekt Partnerstw Strategicznych „Jak wykorzystać Design Thinking w procesach integracji migrantów i uchodźców” został zakwalifikowany do dofinansowania. Celem projektu jest wyposażenie pracowników młodzieżowych w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne wykorzystanie metody myślenia projektowego w działaniach kierowanych do cudzoziemców.

Jednym z rezultatów projektu będzie publikacja „What Design Thinking can do for integration of migrants and refugees”, która będzie mogła być wykorzystana zarówno przez nauczycieli zarządzania i przedsiębiorczości jako przykład efektywnego wykorzystania metody DT w praktyce, jak i przez osoby i instytucje zajmujące się migrantami, które poszukują nowych metod działania. Publikacja będzie udostępniona do wykorzystania na otwartych licencjach.

W skład konsorcjum wchodzą: Graceland jako koordynator projektu, organizacja Eduplius z Litwy oraz Uniwersytet Vigo z Hiszpanii.