Edukacja matematyczna osób dorosłych

Szczęśliwie udało nam się zamknąć pierwszy etap projektu „Edukacja matematyczna osób dorosłych”. Grupa naszych współpracowniczek i wolontariuszek odbyła intensywny 30-godzinny kurs języka angielskiego na Malcie. Czujemy się coraz lepiej przygotowane, żeby wziąć udział w szkoleniu dotyczącym organizowania zajęć matematycznych dla seniorów, żeby w efekcie uruchomić cykliczne spotkania seniorów w ramach Kawiarni matematycznej.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na temat projektu tutaj.