Kurs języka polskiego | Polish for foreigners | Курс польского языка

Zapraszamy na kurs języka polskiego dla początkujących. 120 godzin, nowa grupa, start 15 listopada. Zajęcia w poniedziałki i piątki od 17.00 do 19.30.

Polish for foreigners. 120 hours. New group for beginners starts on 15 November. Monday and Friday 5 p.m. – 6.30 p.m.

Курс польского языка для начинающих. Новая группа, начало 15 ноября. Понедельник и пятница с 17.00 до 18.30.

Opłata | Fee | Стоимость: 780 PLN  (6 PLN za godzinę | 6 PLN per hour | 6 злотых за час)

Formularz zgłoszeniowy | Application form | Анкета

Informacje | More info | Подробнее: info@graceland.org.pl tel. 739901891